Carrara Professional

Airlaid napkins

Airlaid napkins

32481

Linen line airlaid bag-napkins 40x40 - black
Table top / Airlaid napkins / 40x40 - 8 folded bag-napkins

32479

Linen line airlaid bag-napkins 40x40 - cream
Table top / Airlaid napkins / 40x40 - 8 folded bag-napkins

32478

Linen line airlaid napkins 40x40 - black
Table top / Airlaid napkins / 40x40 napkins

32477

Linen line airlaid napkins 40x40 - cream
Table top / Airlaid napkins / 40x40 napkins

32475

Linen line 5stars airlaid bag-napkins 40x40 - black
Table top / Airlaid napkins / 40x40 - 8 folded bag-napkins

32474

Linen line 5stars airlaid bag-napkins 40x40 - brown
Table top / Airlaid napkins / 40x40 - 8 folded bag-napkins

32472

Linen line 5stars airlaid bag-napkins 40x40 - cream
Table top / Airlaid napkins / 40x40 - 8 folded bag-napkins

32471

Linen line 5stars airlaid bag-napkins 40x40 - white
Table top / Airlaid napkins / 40x40 - 8 folded bag-napkins

32469

Linen line 5stars airlaid napkins 40x40 - black
Table top / Airlaid napkins / 40x40 napkins

32468

Linen line 5stars airlaid napkins 40x40 - brown
Table top / Airlaid napkins / 40x40 napkins

32467

Linen line 5stars airlaid napkins 40x40 - green
Table top / Airlaid napkins / 40x40 napkins

32465

Linen line 5stars airlaid napkins 40x40 - red
Table top / Airlaid napkins / 40x40 napkins

32463

Linen line 5stars airlaid napkins 40x40 - cream
Table top / Airlaid napkins / 40x40 napkins

32396

Linen line 5stars airlaid napkins 40x40 - white
Table top / Airlaid napkins / 40x40 napkins

14/14

Cartiere Carrara SpA

Registered Office
V.le S. Lavagnini, 41 – 50129 Firenze (FI) – Italy

Executive Office
Via Cav. Lav. Mario Carrara, 12 – 55012 – Capannori (LU) – Italy

Phone: +39 0583 98 5101
E-mail: info@cartierecarrara.com

Cartiere Carrara

Carrara Professional